שילוב עולים חדשים חרשים-עיוורים בחברה הישראלית

לימוד השפה העברית ושפת הסימנים הישראלית באולפן עברית ומועדון חברתי לעולים ממדינות חבר העמים, מאפשר לעולים תקשורת עם הסביבה והשתלבות בעבודה ומהווה גשר לשילובם בחברה בישראל.

שירותים נוספים של המרכז

מועדונים
חברתיים
תומכים
חזותיים
שירות
סוציאלי
מרכז 'קרטן' לאוריינות מחשב
טיולים
וסיורים
זהות יהודית
וישראלית
העלאת המודעות
בבית הספר
מודל
התמודדות