שירות סוציאלי ייעודי

שירות המתמחה בצרכי האדם החרש-עיוור ומתווך בינו לבין הלשכות לשירותים חברתיים וגורמים רשמיים אחרים. מסנגר על אוכלוסיית החרשים-עיוורים ועומד על זכויותיה.

שירותים נוספים של המרכז

מועדונים
חברתיים
תומכים
חזותיים
מרכז 'קרטן' לאוריינות מחשב
טיולים
וסיורים
זהות יהודית
וישראלית
העלאת המודעות
בבית הספר
מודל
התמודדות
אולפן עברית
לעולים חדשים