שירות סוציאלי ייעודי

שירות המתמחה בצרכי האדם החרש-עיוור ומתווך בינו לבין הלשכות לשירותים חברתיים וגורמים רשמיים אחרים. מסנגר על אוכלוסיית החרשים-עיוורים ועומד על זכויותיה.

למידע נוסף – ניתן לפנות לישי שריד, עו"ס המרכז במייל: yishai@cdb.org.il

שירותים נוספים של המרכז

מועדונים
חברתיים
תומכים
חזותיים
מרכז 'קרטן' לאוריינות מחשב
טיולים
וסיורים
זהות יהודית
וישראלית
העלאת המודעות
בבית הספר
מודל
התמודדות
אולפן עברית
לעולים חדשים