טיולים וסיורים לימודיים ונופש שנתי מותאמים לבעלי מגבלה כפולה בשמיעה ובראייה.

מדריכים ומתורגמנים לשפת סימנים מאפשרים לאנשים חרשים-עיוורים לבקר ולהכיר מקומות בארץ ובעולם, אליהם לא היו מגיעים בכוחות עצמם. ניתן דגש על סיורים באתרי מורשת ישראלית ויהודית.

שירותים נוספים של המרכז

מועדונים
חברתיים
תומכים
חזותיים
שירות
סוציאלי
מרכז 'קרטן' לאוריינות מחשב
זהות יהודית
וישראלית
העלאת המודעות
בבית הספר
מודל
התמודדות
אולפן עברית
לעולים חדשים