elderly-hard-of-hearing

המגבלה החושית הכפולה מתייחסת לאובדן שמיעה ואובדן ראייה.
לפי הערכה סטטיסטית, יש בארץ מעל 10,000 אנשים מעל גיל 65 עם המגבלה החושית הכפולה.
פרויקט נגישות לאנשים שאיבדו שמיעה וראיה כתוצאה מזקנה יוצא לדרך ובשלב זה אנחנו עוסקים באיתור האוכלוסייה, בבדיקת צרכיהם ועבודה פרטנית מול האוכלוסייה. 

הפרויקט הוא של המרכז לחרש – עיוור עמותת מחסי עוז (לשעבר מכון בית דוד) שהינו מסגרת חברתית שיקומית לאנשים עם מגבלה כפולה בשמיעה ובראייה ופועל מעל 30 שנה.

מידע נוסף על המרכז: https://www.cdb.org.il/about/

אם גילך הוא 65 או יותר ויש לך את המגבלה הכפולה של אובדן שמיעה ואובדן ראיה, או אם את/ה מכיר/ה מישהו/הי עם המגבלה הכפולה של אובדן שמיעה ואובדן ראיה,

נשמח אם תפנו אלינו באחת או יותר מהאפשרויות האלה:
מייל: info@cdb.org.il 
או דרך טופס צור קשר

אנשים עם המגבלה הכפולה של שמיעה וראיה מתחת לגיל 65 מוזמנים גם לפנות אלינו בכל עת. 

שירותים נוספים של המרכז

תומכים
חזותיים
שירות
סוציאלי
מרכז 'קרטן' לאוריינות מחשב
טיולים
וסיורים
זהות יהודית
וישראלית
העלאת המודעות
בבית הספר
מודל
התמודדות
אולפן עברית
לעולים חדשים