מידע וזכויות לאדם עם המגבלה הכפולה בשמיעה ובראיה

דמי ליווי הם תשלום חודשי שנועד לסייע לעיוורים ולקויי ראייה בניידותם.   נכון ל 2021 התשלום לזכאים לדמי ליווי הוא  2,364 ש"ח . לעדכונים שוטפים ראו אתר בכל זכות

כמו כן, החל ממרץ 2018 נשים זכאיות לדמי ליווי עד גיל 67 (במקום עד גיל 62 לפני כן)

נושא תעודת עיוור/לקויי ראיה או הורה לילד עיוור/לקויי ראייה המתגורר בבית, זכאי להנחה בשיעור 50% מדמי התקנת הטלפון ומדמי השימוש בו, וכן לפטור מתשלום עבור 300 פעימות מונה לחודש.

איך פונים?
למימוש הזכאות יש למלא ושלוח את טופס הבקשה לכתובת:
אגף השיקום, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, רח' ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, 91012.
ולצרף לבקשה:

 • צילום תעודת זהות,
 • צילום תעודת עיוור
 • חשבון טלפון
 • אדם המתגורר בשכירות והטלפון אינו רשום על שמו חייב לצרף לבקשה חוזה שכירות.

מי זכאי? עיוורים ולקויי ראייה.  

משרד הרווחה אגף שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה – רש"ט מעניק לבעל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות, החזר מס על רכישת פריטי ציוד ביתי וציוד אישי

רצוי לקבל מידע על תנאי הזכאות, על רשימת הפריטים שעליהם חל החזר המס ועל גובה ההחזר קודם לביצוע הרכישה.

מי זכאי להחזר המס?

 • נושא תעודת עיוור לצמיתות מעל גיל 18, המנהל משק בית עצמאי, לאחר שנתיים ממועד קבלת התעודה.
 • מי שקיבל את התעודה לאחר גיל 65, יהיה זכאי להחזר מס, חמש השנים לאחר קבלת התעודה.
 • נושא תעודת עיוור/לקוי ראייה מעל גיל 75, יהיה זכאי להחזר מס, לאחר חמש שנים מקבלת התעודה בכפוף לאישור של עובד/ת סוציאלי מהמחלקה לשירותים חברתיים במקום המגורים המאשר/ת שהפריט נרכש עבורו ונמצא בביתו לשימושו האישי בלבד.

איזה ציוד זכאי להחזר מס?

 • ציוד ביתי: מקרר, מכונת כביסה, תנור אפייה, תנור חימום, כיריים, גז/חשמל לבישול, שואב אבק, מערכת סטריאו, מדיח כלים, מייבש כביסה, מיקרוגל, דוד שמש ומזגן.
 • ציוד אישי: מכשיר הגדלה אלקטרוני (טמ"ס), תוכנת הגדלה למחשב, צג ברייל, וקורא מסך.

שימו לב:

 • בשנת תקציב אחת ניתן לקבל החזר מס רק עבור אחד מהפריטים הבאים: מקרר, תנור אפיה, מכונת כביסה, מזגן ודוד שמש.
 • רווק שמנהל משק בית עצמאי זכאי להחזר מיסים בתנאי שיגיש צילום חוזה שכירות /רכישה של דירת מגורים על שמו.
 • החשבונית תקפה לשנה מתאריך הקנייה וחייבת להיות על שם בעל תעודת העיוור בלבד.

לקבלת ההחזר יש להמציא את המסמכים הבאים:

 • חשבונית מקור, (צילומים והעתקים לא מתקבלים) עם פרוט המיסים ששולמו עבור המוצר שנרכש.
 • צילום תעודת עיוור, משני הצדדים.
 • צילום דף מתעודת הזהות משני הצדדים שבו מופיע תאריך הלידה והמצב המשפחתי.

איך פונים?
לקבלת מידע, נא לפנות אל: המרכז לעיוור בישראל, "מדור להחזר מס",
בכתובת:
 רח' דוד חכמי 10, תל אביב, 67778,
טלפון: 03-7915530, פקס: 03-5423710, דוא"ל: rina@blinds.org.il 

מכון "בית דוד" – המרכז לחרש עיוור בתל אביב מקיים פעילות חברתית הכוללת חוגים, טיולים, ימי עיון, תכנית הדרכה של צעירים, קורס להקניית אוריינות מחשבים ועוד.

מועדון חברתי

 • פעילויות, הרצאות, מסיבות עדכונים
 • המועדון פועל פעם בשבוע בימי שני
 • חלק מהמשתפים מגיעים אליו בהסעות מאורגנות.

אוריינות מחשבים

 • אדם חרש עיוור זכאי לקורס אוריינות מחשבים.
 • הקורס אינו לצורך עבודה אלא התמצאות במרחב הטכנולוגי.
 • מגישים בקשה למרכז לחרש עיוור ומקבלים הועדה ללימוד.

הדרכת שפת סימנים במגע

 • אדם שיודע שפת סימנים והראיה מתדרדרת ואינו יכול לראות
 • אדם שאינו יודע שפת סימנים ומתחרש ומתעוור
 • מגישים בקשה למרכז לחרש עיוור ומקבלים הועדה ללימוד

נופש שנתי

כל אדם חרש-עיוור זכאי למענק ממשרד הרווחה עבור השתתפות בנופש שנתי שהמרכז לחרש עיוור מארגן למשך  3-4 ימים. המענק הוא בערך 500 ₪

הבקשה מוגשת ע"י המרכז לחרש-עיוור. נדרשים:

 • צילום ת.ז  צילום ת עיוור
 • אישור ניהול חשבון בנק או צילום ציק על שם האדם החרש עיוור

שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה – רש"ט במינהל המוגבלויות של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מעניק גמלת "דמי ליווי" במקביל לגמלת ניידות הניתנת לנכי גפיים במוסד לביטוח לאומי. הזכאות מוגבלת לעיוור או למי ששרידי הראייה שלו אינם אפקטיביים.

מהי גמלת דמי ליווי?

מענק חודשי המיועד לסייע לאדם העיוור בניידות, להגביר פעילויות נוספות הדורשות ניידות ולהקל על השתלבותו בחברה.

מי זכאי לדמי ליווי?

 • בעל תעודת עיוור/לקוי ראייה לצמיתות מעל גיל 18, שקיבל תעודת עיוור לפני הגיעו לגיל זקנה.
 • מתגורר בקהילה, לרבות אדם השוהה בהוסטל או בדיור מוגן ומנהל יחידת משק בית עצמאית.
 • לוקה באחד או יותר מסעיפי הראייה שלהלן:
  • העדר ראייה גמור.
  • חדות ראייה שאינה עולה על 1/60 בעין הטובה ביותר אף בעזרת משקפיים.
  • שדה ראייה מרבי שאינו עולה על 10 מעלות, בעין הטובה ביותר אף בעזרת משקפיים.

מה גובה גמלת דמי הליווי?

החל מתאריך 1.3.2018 דמי הליווי מועברים בגובה אחיד בסך 2,364 ₪ לחודש.
בינואר מדי שנה, דמי הליווי מתעדכנים בצמוד לגמלאות המוסד לביטוח לאומי.

איך מגישים בקשה לדמי ליווי?

אין צורך בהגשת בקשה כלשהי לדמי ליווי. הזכאות נקבעת על ידי שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה – רש"ט, כחלק מתהליך הבדיקה לקבלת תעודת עיוור.

אולם, מי שמצב ראייתו החמיר ,יכול להגיש בקשה לבדיקת זכאות לדמי ליווי באמצעות הגשת בקשה לתעודת עיוור, חתומה על ידי רופא העיניים המטפל בקהילה.

לאחר קביעת זכאות, מה עלי לעשות על מנת להתחיל לקבל דמי ליווי?

עם קבלת תשובה חיובית עליך להעביר לשירות לעיוור את הטפסים הבאים:

 • צילום המחאה (צ'ק) או לחלופין אישור ניהול חשבון מהבנק.
 • טופס הצהרה.
 • אישור מביטוח לאומי על גובה קצבת נכות ו/או גמלת שר"מ.

את האישורים יש לשלוח לכתובת:
שירות ראייה, שמיעה וטכנולוגיה – רש"ט, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, רחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים.

מהו מועד תשלום גמלת דמי ליווי?

התשלום של גמלת דמי ליווי יועבר לחשון הבנק ב- 28 לכל חודש.

שירותי תרגום
אדם המוכר כחרש ועיוור זכאי לתגבור שעות התרגום המוענקות לחרשים באמצעות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. שירותי התרגום ניתנים על ידי איש מקצוע, בוגר קורס מתורגמנות לשפה שבה שולט האדם העיוור לקוי השמיעה.

להלן הקריטריונים לזכאות:

 • ירידה בשמיעה של 50 db ויותר באוזן הטובה ונושא תעודת עיוור/ לקוי ראייה זכאי ל-32 שעות תרגום בשנה.
 • ירידה בשמיעה של 70 db ויותר באוזן הטובה ונושא תעודת עיוור/לקוי ראיה זכאי ל – 61 שעות תרגום.


איך פונים?
באמצעות עו"ס במחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום המגורים.

אדם עם מגבלה כפולה בראיה ובשמיעה (ירידה של לפחות 70 db) זכאי ל- 90 שעות תרגום בשנה (לעומת חרש זכאי ל 70 שעות בשנה). 

מימוש שירותי תרגום ותמלול הוא באמצעות מרכז שירותי תרגום, תמלול ותיווך תקשורת  של אגודת החרשים בישראל. 

ברשויות המקומיות יש קושי לטפל באדם חרש-עיור עקב מגבלת התקשורת עם העו"ס.
מכון "בית דוד"- המרכז לחרש-עיוור מפעיל שירות סוציאלי באמצעות עובדת סוציאלית היודעת לתקשר בשפת הסימנים במגע. 

דיור חוץ-ביתי
משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפעיל הוסטל ייחודי לאנשים חרשים-עיוורים.
ההוסטל, המופעל באמצעות חברת שלו, שוכן בחולון בבית חדש ונוח המותאם לצורכיהם של אנשים אלה.

 • אדם עם מגבלה כפולה בשמיעה ובראיה אשר נקבעו לו על פי ממצאים רפואיים בלבד, אחוזי נכות שמיעה של לפחות 50% (70 db  ) ובראיה 90% אחוזי נכות.
  זכאי לקצבה בשיעור של 112% בסך 3,534 ש"ח.
  גיל – הזכאות היא מגיל 18.
 • מבוטחים שהגיעו לגיל הפרישה, יכולים להגיש את התביעה לקצבה לכל המאוחר עד 1/2 שנה לאחר גיל הפרישה. הם יהיו זכאים לקבלת הקצבה, אם רופא המוסד יקבע שהיו זכאים לה בתקופה שלפני הגעתם לגיל זה.
 • מי שנמצאו זכאים לקבלת הקצבה כאשר הגיעו לגיל פרישה ימשיכו לקבלה לאחר גיל הפרישה.

שירות ייחודי שהוקם על-ידי מכון בית דוד במטרה לאפשר לאוכלוסיית החרשים-עיוורים עצמאות רבה ככל שניתן, לקחת חלק פעיל בקבלת החלטות ובביצוע פעולות בסיסיות ולהסתייע כמה שפחות בקרובים ובני משפחה. במסגרת השירות, מאפשרים למבקש השירות ('הלקוח') ליווי על-ידי אדם המלווה אותו בפעילויותיו השונות ('תומך חזותי') והוא אשר מתווך לו את הסביבה מבחינה חזותית. 

לשרות תומך חזותי זכאים בעלי תעודת עיוור, מעל 70 דב באוזן הטובה

מי זכאי? חרשים וכבדי שמיעה  

אופי הזכאות קצבה/גמלה  

הגוף האחראי לזכאות משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים  

פרטי הזכאות אנשים שנולדו עם לקות שמיעה, או שהלקות החלה לפני גיל שלוש, זכאים בהגיעם לגיל 18, לקבלת דמי תקשורת.

מה הם דמי תקשורת?
דמי תקשורת מוגדרים כהשתתפות במימון הוצאות שוטפות הנובעות מהלקות.
מדובר בסכום כספי קבוע המופקד ישירות מידי חודש על ידי מטה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, לחשבון הבנק של הזכאי.

מי זכאי לקבלת דמי תקשורת?
הזכאות לסל תקשורת ניתנת לאדם העומד בכל הקריטריונים הבאים:

 1. קיימת לקות שמיעה של 70 דציבלים לפחות באוזן הטובה. סף השמיעה מחושב על פי ממוצע סיפי השמיעה לצליל טהור בתדרים 500-4000 הרץ.
 2. לקות השמיעה החלה לפני גיל שלוש.
 3. גילו מעל 18 שנים.
 4. בתאריך 15.8.02 לא הגיע לגיל זקנה.

רק אדם העונה על ארבעת הקריטריונים האלה יכול לקבל דמי תקשורת.
בנוסף, על האדם להיות אזרח מדינת ישראל.

מימוש סל התקשורת הוא באמצעות: 

כיצד ניתן לקבל דמי תקשורת?

דמי תקשורת מהווים חלק ממכלול שירותי תמיכה בתקשורת הניתנים לאנשים עם לקות שמיעה. 
בכדי לקבל דמי תקשורת יש לפנות למחלקה לשירותים חברתיים באזור המגורים.
במחלקה לשירותים חברתיים ימלא הפונה טופס בקשה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת
לטופס יש לצרף:

 •  אישור רופא אף-אוזן-גרון;
 •  אישור קלינאי תקשורת;
 •  בדיקת שמיעה עדכנית.

את הטופס, בצירוף המסמכים המבוקשים, יעבירו העובדים הסוציאליים במחלקה לשירותים חברתיים למטה משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, באמצעות דואר רגיל.
בדיקת הזכאות תתבצע ביחידה לשירותים אישיים לאנשים עם לקות שמיעה באגף הערכה, הכרה ותוכניות במינהל המוגבלויות.  תשובה תישלח לעובדים הסוציאליים במחלקה לשירותים חברתיים.

זכאים – מקבלי קצבת שירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי בגובה 105% ומעלה

מהו שיעור ההנחה?
העונים על הקריטריונים, זכאים לתשלום מופחת בחשבון החשמל, בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שנצרכו מדי חודש, בשימוש ביתי בלבד.

איך פונים?
ההנחה ניתנת אוטומטית לזכאים לפי קובץ זכאים המועבר לחברת החשמל באמצעות המוסד לביטוח לאומי ובלבד שחשבון החשמל רשום על שם הזכאי.  

מכון בית דוד הוכר על ידי משרד הרווחה כמרכז שיקומי.