מועדונים חברתיים
תומכים חזותיים
שירות סוציאלי
מרכז 'קרטן'
לאוריינות מחשב
טיולים, סיורים
ונופש שנתי
זהות יהודית וישראלית,
סיורים באתרי מורשת
העלאת המודעות בבתי ספר
ובחברה כולה
מודל התמודדות
חונכות לילדים ונוער
אולפן עברית