כתובת המרכז לחרש-עיוור

שד' יד לבנים 13, תל אביב

טלפון לכל פניה

03-6316361

פקס לשליחת מסמכים

03-6316419

דואר אלקטרוני

info@cdb.org.il