חשיפה למידע שמחזק זהות יהודית וישראלית

חוסר הנגישות לאמצעי התקשורת, לקריאת עיתונים, להאזנה לרדיו ולצפייה בתוכניות הטלוויזיה מביאים לכך כי לחלק גדול מהחרשים-עיוורים יש חסך בידע על ההיסטוריה, התרבות והמסורת היהודית והישראלית. המרכז לחרש-עיוור מקיים במהלך השנה אירועים ייעודים סביב חגים ומועדים להשלמת חסך זה. 

שירותים נוספים של המרכז

מועדונים
חברתיים
תומכים
חזותיים
שירות
סוציאלי
מרכז 'קרטן' לאוריינות מחשב
טיולים
וסיורים
העלאת המודעות
בבית הספר
מודל
התמודדות
אולפן עברית
לעולים חדשים