שירות תומכים חזותיים לאנשים חרשים-עיוורים

השירות מתווך להם את הסביבה מבחינה חזותית ומאפשר להם לצאת מהבית לביצוע מטלות לפי בחירתם. מגביר עצמאות ומקטין תלות בבני משפחה. בסיוע משרד הרווחה והשירותים החברתיים והקרן למפעלים מיוחדים של המוסד לביטוח לאומי.

שירותים נוספים של המרכז

מועדונים
חברתיים
שירות
סוציאלי
מרכז 'קרטן' לאוריינות מחשב
טיולים
וסיורים
זהות יהודית
וישראלית
העלאת המודעות
בבית הספר
מודל
התמודדות
אולפן עברית
לעולים חדשים