מפגשים להעלאת המודעות

מפגשים של אנשים חרשים-עיוורים עם תלמידי בתי ספר, סטודנטים ומבוגרים להעלאת המודעות בקרב האוכלוסייה הכללית ליכולותיהם של אנשים חרשים-עיוורים.

שירותים נוספים של המרכז

מועדונים
חברתיים
תומכים
חזותיים
שירות
סוציאלי
מרכז 'קרטן' לאוריינות מחשב
טיולים
וסיורים
זהות יהודית
וישראלית
מודל
התמודדות
אולפן עברית
לעולים חדשים