ניהול ספרים עד מרס 2020
ניכוי מס עד מרס 2020
ניהול תקין 2019
מאזן 2017 חתום
שינוי מטרות
תעודת רישום עמותה