העברנו קורס לשפת הסימנים בדגש על שפת הסימנים במגע לצוות המטפל של אלוין ישראל בירושלים, במטרה לשפר את התקשורת של הצוות עם המטופלים חירשים עיוורים.