הצטרפנו לסיור בנמל תל אביב, שמענו סיפורים וסודות מ2 מורי דרך.
היינו כ80 חרשים עיוורים מכל הארץ, הגענו בהסעות יחד עם התומכים החזותיים, מתווכי התקשורת והמתורגמנים לשפת הסימנים